Barnombudsmannen Informerar BI - stående order
Barnombudsmannen

Barnombudsmannen Informerar BI - stående order

18000

180 kr

Barnombudsmannen informerar (BI) är ett samlingsnamn för samtliga publikationer som inte ingår i rapportserien (BR). I serien publiceras utbildingsmaterial, handböcker, skrifter och foldrar med tips och råd, informationsbroschyrer och tidningar. Dessutom ingår här Barnombudsmannens årsrapporter, med blandat innehåll i form av teman och separata artiklar om olika delar av Barnombudsmannens verksamhet.

Angivet pris avser senaste utgåva
Produktdetaljer: