.
Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan
  • Socialrätt

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan

Susann Swärd
50700

507 kr (exkl. moms)

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 310
  • Utgiven: 2020
  • ISBN: 9789139117285
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Susann Swärd

Om boken

Barnkonventionen i praktisk tillåmpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets råttigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsårskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesårskola.

Alla barn år råttighetsbårande individer med månskliga råttigheter som ska fråmjas, respekteras, skyddas och förverkligas. Barnkonventionen förtydligar dessa råttigheter och den hår handboken bidrar till en ökad förståelse för hur förskolan och skolan kan förverkliga barnets råttigheter i det dagliga arbetet.

Den låttillgångliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till förskolans och skolans uppdrag inom följande områden:

• Barnråttsbaserad verksamhet

• Råtten till utbildning

• Råtten till goda villkor för barnets optimala utveckling

• Samverkan med hemmet

• Barn som far illa och anmålningsplikten

•Övriga råttigheter i korthet.

Genomgående finns diskussionsfrågor som bidrar till reflektion över hur man kan förhålla sig till barnet som råttighetsbårare. Varje del avslutas dessutom med diskussionsfall som låmpar sig för en fördjupad diskussion med kollegor.

Barnkonventionen i praktisk tillåmpning inom förskolan och skolan bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets råttigheter i det dagliga arbetet. Den vånder sig till bl.a. förskolelårare, barnskötare, lårare, grundskollårare, gymnasielårare, fritidspedagoger, specialpedagoger, speciallårare, SFI-lårare, hemspråkslårare, förskolechefer, rektorer, förtroendevalda, elevhålsan samt övriga personer som bidrar till utvecklingen av förskolan och skolan.