.
Barnkonventionen i praktisk tillämpning
 • Socialrätt
 • Familjerätt

Barnkonventionen i praktisk tillämpning

Susann Swärd

Handbok för socialtjänsten

50300

503 kr (exkl. moms)

Barnkonventionen i praktisk tillämpning

Barnkonventionen i praktisk tillämpning

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 2
 • Omfång: 298
 • Utgiven: 2020
 • ISBN: 9789139117155
 • Ämnen: Socialrätt, Familjerätt
 • Taggar:
 • Författare: Susann Swärd

Om boken

Barnkonventionen i praktisk tillämpning förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur barnkonventionen kan förverkligas inom socialtjänsten och vad barnets rättigheter innebär rent konkret.

Den lättillgängliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till socialtjänstens uppdrag inom följande områden:

• Barnrättsbaserad verksamhet

• Social trygghet och goda levnadsvillkor

• Familj och omvårdnad

• Barn som far illa

• Barn på flykt och asylsökande barn

• Övriga rättigheter i korthet.

Genomgående i handboken finns diskussionsfrågor som kan bidra till reflektion över hur man inom socialtjänsten förhåller sig till barnet som rättighetsbärare. Varje kapitel avslutas dessutom med diskussionsfall för en fördjupad diskussion med kollegor.

Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en handbok för socialtjänsten som på ett enkelt sätt bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den vänder sig bl.a. till socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, fältassistenter, behandlingsassistenter, socionomer, socialpedagoger, personliga ombud, familjerådgivare, rehabhandläggare, chefer och förtroendevalda, samt studenter på socionomutbildningar.