.
Barnets bästa
 • Familjerätt
 • Socialrätt

Barnets bästa

Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

66500

665 kr (exkl. moms)

Barnets bästa

Barnets bästa

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 7
 • Omfång: 408
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139115465
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar:
 • Författare: Anna Singer

Om boken

Barnets bästa – tillgodoseendet av ett barns behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga sammanhang? I "Barnets bästa" redogörs för barnets rättsliga ställning i familjen och hur barns rätt tillgodoses vid fastställande av föräldraskap och familjetillhörighet. Barns rätt till omsorg och försörjning samt tvister mellan föräldrar om barn behandlas. Vidare redogörs för socialnämndens ansvar för att barn och unga får växa upp under goda och trygga villkor, särskilt vad gäller barn i familjehem och barn som utsatts för brott. Boken innehåller också avsnitt som rör barn och unga som självständiga rättssubjekt; deras rätt att bestämma över sina egna angelägenheter. Barn rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården berörs, likaså regler rörande unga lagöverträdare och barns skadeståndsskyldighet. "Barnets bästa" kan användas som kunskapskälla i utbildningar till jurist, socionom, lärare och journalist. Boken är också av intresse för verksamma inom hälso- och sjukvården och för andra med ett yrkesmässigt eller privat intresse av frågor som rör barns rätt.