Barnafödande i nya relationer
Statistiska centralbyrån/SCB

Barnafödande i nya relationer

16100

161 kr

Trendbrott i syskonskaran?En studie av hur barnafödandet med koppling till nyparbildning förändrats under perioden 1970-2011. Analysen har gjorts både ur ett barnperspektiv och ur ett föräldraperspektiv.Resultaten visar att antalet barn som föddes in i familjer där det fanns minst ett halvsyskon ökade fram till 1990 och har sedan mitten av 1990-talet legat stabilt på ca 18-19 000 barn årligen. Trenden har dock brutits på senare år. I början på 2000-talet var andelen med halvsyskon 33 procent, och 2011 hade denna andel minskat till 27 procent.Utvecklingen under 2000-talet visar alltså, att det blir allt mindre vanligt att skaffa barn med olika partner. Detta gäller såväl för andra, tredje som för fjärde barnet.
Produktdetaljer: