Barn utsatthet och heder
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt
 • Skola och utbildning

Barn utsatthet och heder

Antologi

23000

230 kr (exkl. moms)

Barn utsatthet och heder

Barn utsatthet och heder

 • Utgivare: Ersta Sköndal högskola
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 115
 • Utgiven: 2013
 • ISBN/Best.nr: 978-913832631-2
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Den här boken handlar om barn och jämlikhet. Om vad som krävs för att barn ska få leva jämlikt. Särskilt handlar boken om hur hedersnormer hindrar barn (och vuxna) att leva jämlikt. Trots att hedersrelaterat förtryck inte har någon laglig grund utmanar och hotar det idén om alla individers lika värde.

Barns rättigheter, kvinnors rättigheter, människors rättigheter åsidosätts när de inte överensstämmer med kollektivt och kulturellt eller religiöst sanktionerade regler. Ett tema i denna antologi är hur hedersnormer skapar ett komplext socialt problem och illustrerar de samspelande instrument som krävs för att möta och förändra detta.

Framför allt har arbetet bidragit till ökad kunskap bland socialarbetare om hur hedersrelaterat våld skiljer sig från andra övergrepp. Det är viktigt att förstå hur begränsningar, kontroll, hot och våld som en del unga utsätts för handlar om ett kollektivt utövat och sanktionerat förtryck och därför medför att det kan finnas flera förövare som hotar någons liv. Genom att förstå denna omfattning av utsatthet och systematiken i förtrycket kan de som möter utsatta unga bättre bedöma risker och därmed ge rätt stöd. Idag vet vi att hedersnormer inte bara går ut över flickors liv utan även drabbar killar och HBT-personer. Vi förstår mer om de trauman, svårigheter och skuldkänslor som hemsöker unga som tvingas välja mellan att lämna sin familj eller att förneka sin egen existens.

Denna ökade kunskap och förståelse har varit avgörande i utvecklingen av verksamheter och metoder som kan hjälpa utsatta unga att leva ett bättre liv och i trygghet. Det återstår ändå en del att göra. Bland annat behövs mer kunskap och mer metodiskt arbete om pojkar och mäns roller inom hedersstrukturen.