Barn Trafiksäkerhet Miljö
Skolverket

Barn Trafiksäkerhet Miljö

11360

114 kr

Boken innehåller fakta om de risker barn utsätts för i trafiken. Den ger exempel på hur pedagoger och barn i samarbete med föräldrar och planerare arbetat för att förbättra trafikmiljön. Boken belyser också det kommunala trafiksäkerhetsarbetet.

Produktdetaljer: