.
Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott
  • Socialrätt
  • Familjerätt

Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott

Ann-Sofie Bergman, Hannah Finlay, Eva Fromholz, Ilse Hakvoort, Maritha Jacobsson, Sara Monemi, Annika Rejmer, Lottie Wahlin
48600

486 kr (exkl. moms)

Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott

Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Konflikter kan uppstå på alla nivåer och i alla sammanhang – inom och mellan individer, grupper, företag, institutioner, organisationer och nationer m.fl. Medling kan användas för att hantera många olika typer av konflikter. Trots att medling som konflikthanteringsmetod i vissa fall är införlivad i både lagstiftning, riktlinjer och praktik är kunskapen om medling begränsad i Sverige. Det gäller om, när och hur medling ska eller bör genomföras samt vilka effekter den har.

Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott fokuserar inte på hur och varför konflikter uppstår, utan på hur konflikter kan hanteras för att minska dess negativa effekter och ger även verktyg för att hantera framtida konflikter eller till och med förebygga att sådana uppstår. Medlingsområdena berör barn och unga och då FN:s barnkonvention är lag i Sverige ställs frågan om hur barnets rättigheter inom de olika konfliktområdena bäst kan tillgodoses – både i konflikter som barn och unga kan drabbas av samt i sådana som de själva orsakar.

Boken behandlar de bakomliggande idéerna och den rättsliga reglering som medling vilar på och hur medling bedrivs i Sverige och i andra länder. Även problem och utmaningar med medling och när medling är lämpligt respektive mindre lämpligt som verktyg i konflikter som rör barn och unga diskuteras i boken. Slutligen väcks frågan om medlingens framtid i Sverige och hur denna konflikthanteringsmetod kan implementeras för att på bästa sätt nyttja dess potential.

Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott kan användas vid t.ex. lärar-, socionom-, polis- och juristutbildningarna. Den riktar sig även till praktiker inom dessa områden samt till åklagare, domare, advokater, politiker, lagstiftare och forskarsamfundet.