Barn, föräldrar och separationer
Statistiska centralbyrån/SCB

Barn, föräldrar och separationer

16100

161 kr

När föräldrarna skaffar sig högre utbildning och väntar med att skaffa barn minskar risken för att familjen separerar!Beskriver andelen barn mellan 0-17 år som är med om att deras föräldrar separerar under perioden 1999–2011. Analyserar dessutom upp- och nedgångarna genom en analys där hänsyn tas till ett flertal faktorer som visat sig ha ett samband med föräldrarnas benägenhet att separera.
Produktdetaljer: