Bakom fasaden
Barnombudsmannen

Bakom fasaden

Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

8500

85 kr (exkl. moms)

»Vi har talat från hjärtat, nu måste du göra något!»

Dessa ord riktades till barnministern Maria Larsson av ett par av de familjehemsplacerade* ungdomar som höll föredrag om sin situation på Regeringskansliet en dag i februari 2011.
Ungdomarna får betraktas som experter på sina egna liv. Mot bakgrund av deras berättelser och FN:s barnkonvention föreslås åtgärder från regering och riksdag för att säkra dessa barns och ungdomars rättigheter.

*Omhändertagna på HVB = hem för vård eller boende.
Abonnera på rapporter från Barnombudsmannen – teckna stående order.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Barnombudsmannen
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 68
  • Utgiven: 2011
  • ISBN/Best.nr: 978-918744873-7
  • Ämnen: Sociala frågor