Badvatten, upphävda föreskrifter och allmänna råd. NFS 2012:3
Naturvårdsverket

Badvatten, upphävda föreskrifter och allmänna råd. NFS 2012:3

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver NFS 2008:8 vid utgången av juni 2012.
Tryckt upplaga: