Avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Obducat AB:S emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av av aktier, allmänna råd
Skatteverket

Avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Obducat AB:S emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av av aktier, allmänna råd

2700

27 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: