Avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2000, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2000, allmänna råd

2000

20 kr (exkl. moms)

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: