Avyttringspris och anskaffningsvärde för depåbevis i Société Européenne de Communication S.A. med anledning av omstämpling år 2000 från A-aktier till B-aktier, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsvärde för depåbevis i Société Européenne de Communication S.A. med anledning av omstämpling år 2000 från A-aktier till B-aktier, allmänna råd

2000

20 kr (exkl. moms)

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.