Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB, år 2001, allmänna råd
Norstedts Juridik

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB, år 2001, allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.