Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Innovationsmäklarna AB mot aktier i Affärsstrategerna AB år 2001, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Innovationsmäklarna AB mot aktier i Affärsstrategerna AB år 2001, allmänna råd

2100

21 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: