Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Independent Media Group Sweden AB mot aktier i Vision Park Entertainment AB 2001, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Independent Media Group Sweden AB mot aktier i Vision Park Entertainment AB 2001, allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: