Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001, allmänna råd

2100

21 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.