Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Fabege AB mot aktier och konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB, allmänna råd
Skatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Fabege AB mot aktier och konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB, allmänna råd

3700

37 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: