Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technologies, Inc., allmänna råd
Skatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technologies, Inc., allmänna råd

2700

27 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: