Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag, allmänna råd
Skatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag, allmänna råd

2700

27 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: