Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning, allmänna råd

3160

32 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: