Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis i Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis i Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning, allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Skatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd RSV M med övrig information. Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: