Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kontantlikvid, allmänna råd
Skatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kontantlikvid, allmänna råd

2700

27 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: