Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i Mediteam Dental AB, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i Mediteam Dental AB, allmänna råd

2100

21 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.