Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2003 av aktier i AB Custos mot aktier i Bilia AB och kontantlikvid, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2003 av aktier i AB Custos mot aktier i Bilia AB och kontantlikvid, allmänna råd

2500

25 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.