Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot mot aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot mot aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB, allmänna råd

2100

21 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: