Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB, allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB, allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: