Avyttringspris för aktier i Iquity Systems AB och anskaffningsvärde för depåbevis i Iquity Systems Inc. med anledning av utbyte av aktier i Iquity Systems AB mot depåbevis i Iquity Systems Inc., allmänna råd
Riksskatteverket

Avyttringspris för aktier i Iquity Systems AB och anskaffningsvärde för depåbevis i Iquity Systems Inc. med anledning av utbyte av aktier i Iquity Systems AB mot depåbevis i Iquity Systems Inc., allmänna råd

2000

20 kr (exkl. moms)

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.