Avveckling av Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH, kommittédirektiv
Utbildningsdepartementet

Avveckling av Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH, kommittédirektiv

1800

18 kr

Utredaren ska ansvara för avvecklingen av bl.a. Statens institut för handikappfrågor i skolan(SIH) fr.o.m. den 1 juli 2001.

Produktdetaljer: