Avveckling av Stängselnämnden
Näringsdepartementet

Avveckling av Stängselnämnden

17100

171 kr (exkl. moms)

Förslag som innebär att Stängselnämndens uppgifter överförs till den myndighet som regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten).