Avtalslagen 2010
Norstedts Juridik

Avtalslagen 2010

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Avtalslagen 2010 är inte en lag som har antagits av Sveriges riksdag, utan är ett litterärt verk skrivet av Christina Ramberg. Men det är lag på så sätt att den visar vad som är gällande svensk rätt, verket är en kodifikation (restatement) av svensk avtalsrätt.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: