Avtalslagen
  • Ekonomi & Näringsliv

Avtalslagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:

Om boken

Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Det har gått fem år sedan den senaste upplagan av kommentaren. De lagändringar som skett och praxis utveckling under dessa har år har beaktats i den nya upplagan.