.
Avtalslagen
  • Förmögenhetsrätt

Avtalslagen

En kommentar

0
Avtalslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Det har gått fem år sedan den senaste upplagan av kommentaren. De lagändringar som skett och praxis utveckling under dessa har år har beaktats i den nya upplagan.