Avtalslagen
Norstedts Juridik

Avtalslagen

69900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

699 kr

Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område utanför lagtextens omedelbara tillämpningsområde.
Tryckt upplaga:
Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Det har gått fem år sedan den senaste upplagan av kommentaren. De lagändringar som skett och praxis utveckling under dessa har år har beaktats i den nya upplagan.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: