.
Avtalslagen
  • Förmögenhetsrätt

Avtalslagen

Kurt Grönfors, Rolf Dotevall

En kommentar

Planerad utgivning under juni 2023.
77900

779 kr (exkl. moms)

Avtalslagen

Avtalslagen

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. I denna uppdaterade upplaga av kommentaren beaktas lagändringar och praxis utveckling.