.
Avtalslagen
  • Förmögenhetsrätt

Avtalslagen

En kommentar

78700

787 kr (exkl. moms)

Avtalslagen

Avtalslagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område utanför lagtextens omedelbara tillämpningsområde.