.
Avtal om rätten till domstolsprövning
  • Processrätt

Avtal om rätten till domstolsprövning

Lotta Maunsbach

Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt

113800

1.138 kr (exkl. moms)

Avtal om rätten till domstolsprövning

Avtal om rätten till domstolsprövning

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 504
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 9789139018582
  • Ämnen: Processrätt
  • Taggar:
  • Författare: Lotta Maunsbach

Om boken

Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som förekommer i alla demokratiska stater. Utgångspunkten är att alla har rätt att få sina tvister prövade av en domstol i ett förfarande som uppfyller vissa kvaliteter, en rättvis rättegång, och att staten har ett ansvar att tillhandahålla förutsättningar för sådana tvistlösningsförfaranden inför domstol.Däremot framgår det inte av rätten till domstolsprövning om denna också innefattar en rätt för parterna att med bindande verkan frivilligt avstå från tillgången till domstol och rättvis rättegång. Det är denna senare fråga, som behandlas i denna studie. Boken behandlar situationer där parterna på olika sätt genom avtal avstår från en processuell rättighet. Det handlar dels om överenskommelser där parterna avstår helt från domstolsprövning, dels om överenskommelser där parterna avstår från någon del av domstolsprövningen.I boken analyseras om det på förhand ingångna avtalet är bindande när det åberopas inför en domstol samt vilka processuella rättsverkningar som avtalet ger upphov till mellan parterna och i förhållande till domstolen.