Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada. DEL 1 + DEL 2. Prop. 2017/18:60
Utrikesdepartementet

Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada. DEL 1 + DEL 2. Prop. 2017/18:60

84500

845 kr (exkl. moms)

Avtalet med Kanada är det mest omfattande frihandelsavtal som EU hittills har förhandlat fram. Det innehåller ett brett spektrum av handelspolitiska frågor. Tullarna för både industri- och jordbruksprodukter avvecklas i princip fullständigt. Andra områden som avtalet behandlar är bl.a. tjänstehandel, elektronisk handel, tillfällig vistelse för affärsändamål, offentlig upphandling och icke-tariffära handelshinder. Avtalet syftar även till att skapa förutsägbara regler för investeringar och berör erkännande av yrkeskvalifikationer.

Avtalet innehåller åtaganden på konkurrensområdet och har också som mål att ge ett effektivt skydd för immateriella rättigheter. Genom avtalet skapas även en ram för samarbete med Kanada inom flera områden.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1115
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2017/18:060
  • ISBN/Best.nr: PROP1718060
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen, Utbildning & Forskning