Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Prop. 2016/17:187
Miljö- och energidepartementet

Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Prop. 2016/17:187

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om avtal om ändringar av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat. Ändringarna i avtalet görs med anledning av det nya svenska målet om 18 terawattimmar nya elcertifikat till 2030 och förlängningen av elcertifikatssystemet till 2045 som föreslås i propositionen Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (prop. 2016/17:179).
Tryckt upplaga: