Avtal
Wolters Kluwer

Avtal

22000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

220 kr

Avtal ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. Med utgångspunkt i regleringen i avtalslagen, behandlasi boken frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtalsogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal.Boken är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter.Den kan användas i utbildningar på såväl juristprogram som andrauniversitets- och högskoleutbildningar med inslag av civil- eller handelsrätt.Den kan också användas av praktiker som vill få en systematisköversikt över den allmänna avtalsrätten. Boken vänder sig även tillandra som intresserar sig för civilrättens och handelsrättens förutsättningareller grunderna i avtalsrätten.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 140
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920792-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Avtal ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. Med utgångspunkt i regleringen i avtalslagen, behandlasi boken frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtalsogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal.Boken är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter.Den kan användas i utbildningar på såväl juristprogram som andrauniversitets- och högskoleutbildningar med inslag av civil- eller handelsrätt.Den kan också användas av praktiker som vill få en systematisköversikt över den allmänna avtalsrätten. Boken vänder sig även tillandra som intresserar sig för civilrättens och handelsrättens förutsättningareller grunderna i avtalsrätten.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2017-08-28
  • Version: 14
  • ISBN: 978-913920792-4