Avsteg från 2 § förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet, föreskrifter
Naturvårdsverket

Avsteg från 2 § förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet, föreskrifter

2500

25 kr (exkl. moms)

Ersätter tidigare föreskrifter enligt SNFS 1997:5. Jfr förordning:

SFS 2002:187

Tryckt upplaga: