Avsteg från 2 § förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet, föreskrifter
  • cfc
  • hcfc
  • hälso- och miljöfarliga ämnen
  • klimatförändringar
  • köldmedier
  • miljöskydd
  • NFS 2003:5
  • växthuseffekt

Avsteg från 2 § förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet, föreskrifter

2500

25 kr (exkl. moms)

Avsteg från 2 § förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet, föreskrifter

Avsteg från 2 § förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet, föreskrifter

Om boken

Ersätter tidigare föreskrifter enligt SNFS 1997:5. Jfr förordning:

SFS 2002:187

Prenumerera på NFS