Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift. Prop. 2018/19:45
Finansdepartementet

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift. Prop. 2018/19:45

8500

85 kr (exkl. moms)

Den nu gällande skattereduktionen för fackföreningsavgift infördes den 1 juli 2018 och innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.I propositionen föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. I kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2019 ska uppgift endast lämnas om medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019.
Produktdetaljer: