Avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, föreskrifter och allmänna råd
Läkemedelsverket

Avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, föreskrifter och allmänna råd

2700

27 kr (exkl. moms)

Kompletterar föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för såväl humant som veterinärt bruk enligt LVFS 2003:6 och 1996:17.
Tryckt upplaga: