Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning. Prop. 2016/17:159
Justitiedepartementet

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning. Prop. 2016/17:159

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag för en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas vid ett otillåtet besittningstagande när den sökande vill att den svarande ska flytta från hans eller hennes mark, byggnad eller liknande. Målet är att förenkla för bland andra markägare att få tillbaka besittningen till sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig på platsen tillförsäkras en rättssäker process.

Det nya, mer effektiva förfarandet ska kallas för avlägsnande. För att underlätta för markägaren att få en ansökan om avlägsnande prövad av Kronofogdemyndigheten ska det under vissa förutsättningar vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är.

Särskilda bestämmelser införs som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Kronofogdemyndigheten ska bland annat göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten kan även meddela anstånd med avlägsnandet. Särskild hänsyn ska tas till om det finns barn på platsen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 90
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2016/17:159
  • ISBN/Best.nr: PROP1617159
  • Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen