Avgörande mål. ESO-rapport 2020:6
Finansdepartementet

Avgörande mål. ESO-rapport 2020:6

En ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar

18400

184 kr (exkl. moms)

Lars Calmfors analyserar för- och nackdelar med ett antal tidigare använda och föreslagna sysselsättningsmål och ger rekommendationer för hur arbetsmarknadspolitiska mål bör utformas framöver.

Över tid har regeringar formulerat olika mål för sysselsättningspolitiken: vissa har tagit fasta på arbetslösheten, andra på sysselsättningen i befolkningen och ytterligare andra har fokuserat på minskat ”utanförskap” och bidragsberoende. Variationen av målformuleringar kan tyda på att det saknas konsensus om hur bra mål inom sysselsättningspolitiken ska utformas, men kan också vara uttryck för att arbetsmarknadspolitikens mål faktiskt bör variera över tid. Siffersatta mål kan fungera som tydliga riktmärken att utvärdera regeringens politik mot, men dålig måluppfyllelse kan innebära förtroendekostnader. Kvalitativa mål är däremot ofta för vaga för detta syfte. Frågan är hur målen för sysselsättningspolitiken bäst utformas för att ge styrverkan, särskilt i konkurrens med andra angelägna politiska målsättningar.

Författare: Lars Calmfors

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 150
  • Utgiven: 2020
  • Serie: ESO-rapporter
  • ISBN: 978-913825089-1
  • Ämnen: Arbetsliv, Offentlig förvaltning, Ekonomi & Näringsliv