Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. Prop. 2015/16:138
Socialdepartementet

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. Prop. 2015/16:138

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården .I lagen föreslås att regeringen får meddela föreskrifter om vilken screeningmetod som avses och att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.