Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; Föreskrift om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) LIVSFS 2016:2
Livsmedelsverket

Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; Föreskrift om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) LIVSFS 2016:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Prenumerera på LIVSFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.