Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering, ändrade föreskrifter (LIVSFS 2006:21), LIVSFS 2020:2
Livsmedelsverket

Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering, ändrade föreskrifter (LIVSFS 2006:21), LIVSFS 2020:2

9500

95 kr (exkl. moms)

Ändring av LIVSFS 2006:21.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Livsmedelsverket
  • Format: Broschyr
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2020
  • Serie: LIVSFS
  • ISBN: 13720-02
  • Ämnen: Lantbruk & Livsmedel