Avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter, föreskrifter
Läkemedelsverket

Avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter, föreskrifter

5500

55 kr (exkl. moms)

Upphäver och ersätter LVFS 1999:11.

Produktdetaljer: