Avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol, ändrade föreskrifter
  • Hälso & sjukvard

Avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol, ändrade föreskrifter

6800

68 kr (exkl. moms)

Avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol, ändrade föreskrifter

Avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol, ändrade föreskrifter

Om publikationen

Ändring av LVFS 1999:9.