Avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m., ändrade allmänna råd
Riksskatteverket

Avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m., ändrade allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Ändr. av RSV 2001:3.

Skatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.