Avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering, rekommendationer
Riksskatteverket

Avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering, rekommendationer

3440

34 kr

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: